Moğolistan’a ve Ülkemize Seyahat Edecek Vatandaşlarımız için Duyuru (Son Güncelleme: 30 Aralık 2021)

Ulanbator Büyükelçiliği 30.12.2021

Moğolistan’a Ve Ülkemize Seyahat Edecek

Vatandaşlarımız İçin Duyuru

1. Covid-19’la mücadele bağlamındaMoğolistan’a girişlereilişkin güncel kurallar:

- Ülkeye yolcu girişleri, Chinggis Khan Havalimanından yapılanlar hariç olmak üzere, 31 Mart 2021 tarihine kadar kapalıdır.

- Moğolistan'a gelecek kişilerin en geç 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir. Pozitif PCR testi durumunda şahısların son 3 ayda Covid-19 geçirip iyileştiklerini belgelemeleri beklenmektedir. Bu uygulamanın ihlalinden doğabilecek risk, masraf ve yükümlülükler ilgili şahsa veya bağlı olduğu kurum/şirkete ait olacaktır.

-Moğolistan'a gelen kişiler ülkeye girişlerini takiben belirlenen yerlerde 3 gün veevlerinde 7gün karantinayatabi tutulacaklardır.

-Belirlenen yerlerde geçirilen 3 günlük karantina süresince PCR testi uygulanacak ve testin pozitif çıkması durumunda kişinin hastaneye sevki gerçekleştirilecektir.

-Moğolistan'a gelen kişiler sınır kapılarında hızlı test ve PCR testine tabi tutulacaklardır. (4 yaş ve altı çocuklar bundan muaftır).

- Sınır kapısında uygulanacak hızlı test sonucunun pozitif çıkması halinde, ilgili şahıslar PCR test sonuçları alınana kadar karantinaya tabi tutulacaklardır.

-"Kırmızı Liste" tabir edilen ülkelerde (Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Angola, Esvatini, Lesotho, Namibya, Zambiya, Malavi, Mozambik, Zimbabwe ve Nijerya) bulunmuş olan veya bu ülkelerden transit geçiş yapmış olan yabancıların ülkeye girişine izin verilecektir. Söz konusu kişiler ülkeye girişlerini takiben 3 gün boyunca karantinaya tabi tutulacaktır.

2. Covid-19’la mücadele bağlamında yurtdışındaki vatandaşlarımızınülkemize girişlerineilişkin güncel kurallar:

- Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere, hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden vatandaşlarımızın ülkeye girişlerine izin verilecektir.

- Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.


Atatürk

Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2024 1/1/2024 New Year
2/10/2024 2/12/2024 White Moon
3/8/2024 3/8/2024 International Women’s Day
5/23/2024 5/23/2024 Buddha's Birthday
6/1/2024 6/1/2024 Mother and Children’s Day
6/28/2024 6/28/2024 Parliamentary Election
7/10/2024 7/15/2024 Naadam National Holiday
11/2/2024 11/2/2024 Chingis Khan’s Birthday
11/26/2024 11/26/2024 Republic Day
12/29/2024 12/29/2024 National Independence Day